Směrnice č. 8/2017 - Pravidla pro organizaci studiav BSP a MSP 2017/2018

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 1.9.2017 - do 3.9.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d155793