Směrnice č. 3/2019 - Pravidla rozdělení finančních prostředků FA VUT pro rok 2019

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 9.7.2019 - do 1.7.2020


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d192240