Směrnice č. 4/2018 - Pravidla sestavení rozpočtu FA VUT v Brně pro rok 2018

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 7.6.2018 - do 9.7.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d172189