Vnitřní předpis č. 1/2018 - Organizační řád 2018

Stav: aktuální
Odpovědnost: Centrum výpočetních a informačních služeb (CVIS)
Účinnost: od 6.11.2018


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-cvis/d179645

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš