Vnitřní legislativa VUT

Vnitřní předpisy

Vnitřní normy


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-cvis

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš