• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Seřazení časopisů dle Impakt Faktoru a vyhledání kvartilu

V horní liště databáze Web of Science najdeme odkaz do databáze Journal Citation Report (JCR).

Na úvodní straně zvolte Browse by Journals.

V levé části databáze máte možnost omezit zobrazené časopisy podle kategorie a zároveň i kvartil, který se počítá dle Impakt Faktoru. Výše impakt faktoru a zařazení do kvartilů je určeno na základě citovanosti. Čím vyšší metrika tím teoreticky prestižnější časopis.

Hodnoty impakt faktoru vidíte v prostřední sloupci. Časopisy jsou přednostně řazeny dle této metriky, doku si sami pomocí kliknutí na daný sloupec nezvolíte řazení dle jiné metody.

Vyhledání konkrétního časopisu

Pro vyhledání informací o konkrétním časopisu se do pole pro vyhledávání vloží buď název, nebo ISSN hledaného časopisu.

Po zvolení daného časopisu se přesunete na profilovou stránku, kde je třeba kliknout na záložku All years.

Pod tabulkou Key Indicators je třeba dále kliknout na položku Rank.

Zde je zobrazen kvartil daného časopisu dle Impakt faktoru. Pokud se časopis nachází ve více kategoriích, dle Metodiky 17+ se počítá ten nejvyšší.


Publikováno: 12.07.2018 14:26

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uk/navody/f80089/d173518

06.03.2021 00:52:52
php 0.11s, sql 0.10s
shreck4, cdbx1