• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Jak zjistit prestiž daného časopisu ve Web of Science u konkrétního článku

V databázi Web of Science Core Collection si vyhledáme konkrétní článek nebo téma, kterým se zabýváme pomocí zadání dotazu do vyhledávacího pole.Z vyhledaného seznamu vybereme konkrétní článek a klikneme na jeho název.

U zobrazeného článku se informace o časopise a zařazení do kvartilů dle impakt faktoru dozvíme pomocí kliknutí na odkaz View Journal Impact.

V zobrazeném okně vidíme pořadí v dané kategorii nebo více kategoriích a rovnou i zařazení do kvartilu. Nejprestižnější časopisy se nachází v Q1 až Q2.

Může se stát, že název časopisu není proklikatelný a chybí odkaz View Journal Impact. V takovém případě se jedná o nový časopis v databázi, kterému nebyly metriky ještě vypočítány.


Publikováno: 11.07.2018 14:46

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uk/navody/f80089/d173511

06.03.2021 10:07:02
php 0.29s, sql 0.24s
shreck6, cdbx2