• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Writefull

přístup k Writefull:

Stažení doplňků

Doplňky pro Microsoft Word nebo Overleaf lze stáhnout z webové stránky Writefull. Postup, jak začít používat nástroj, je uveden v dokumentu Úvodní informace.

producent:
ThinqLab LTD

charakteristika:
Služba Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině.

popis:
Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nejen navrhuje, jak text vylepšit, ale konkrétně ukazuje, jak jsou slova a fráze používány, jak často se slovo nebo fráze vyskytují, a pomáhá porovnat výskyt dvou slov nebo zjistit, která slova nebo synonyma se obvykle vyskytují v určitém kontextu.

Writefull nabízí korekci:

  • použité slovní zásoby (Vocabulary) – nabízí alternativy k jednotlivým nesprávně použitým slovům nebo slovním spojením
  • gramatiky (Grammar) – zkontroluje použití předložek, členů, slovesné formy, formu podstatného jména, ad.
  • stylu (Style) – vědecké psaní má svůj vlastní styl, Writefull vás upozorní, pokud ho nedodržujete nebo pokud je váš text příliš rozvláčný
  • interpunkce (Punctuation) – interpunkční znaménka činí text čitelným. Writefull opravuje nadměrné / nedostatečné / nesprávné použití interpunkčních znamének
  • pravopis (Spelling) – Writefull čerpá z nejrozsáhlejšího vědeckého slovníku, a dokáže tak opravit i oborově specifické termíny

Součástí institucionální licence Writefull jsou tyto nástroje:

Writefull for Word je k dispozici jako doplněk do Word 2019 resp. Office 365, kromě toho je k dispozici také Writefull for Overleaf. Writefull for Word nabízí navíc tzv. „Sentence Palette“ – prohledávatelnou sbírku vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Použít je lze pro struktorování a psaní jakéhokoli textu.

Writefull Revise (https://revise-vut-cz.writefull.ai/) je webová verze Writefull, která slouží k jazykové kontrole již hotových odborných článků a textů vytvořených v libovolné aplikaci nebo textovém editoru. Je tak ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním např. vydavateli, pořadateli konference apod.

Writefull Cite (https://cite-vut-cz.writefull.ai/) je další webová aplikace, která dovede identifikovat ty části odborného textu, u kterých by měl být uveden odkaz na literaturu. Na rozdíl od tzv. antiplagiátorských systémů není Writefull Cite založen na databázi již publikovaných článků, ale využívá lingvistických algoritmů a umělé inteligence.


návody:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

přístup:

  • do 31. 12. 2021
  • hrzeno z finančních prostředků VUT

další informace:

pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

20.04.2021 06:51:47
php 0.10s, sql 0.08s
shreck7, cdbx2