• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Scopus

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
Elsevier Science

charakteristika:
Scopus je víceoborová bibliografická a citační databáze , která byla vyvíjena od roku 2002 nakladatelstvím Elsevier. Databáze SCOPUS shromažďuje záznamy z oblasti techniky, medicíny, sociálních a přírodních věd.

popis:
Obsahuje asi 38 miliónů záznamů (z toho je asi 19 miliónů záznamů dokumentů vydaných po roce 1996) a 230 miliónů odkazů z více než 18 000 časopisů od více než 5 000 nakladatelů. Z celkového počtu titulů je asi 16 500 recenzovaných časopisů, dále databáze obsahuje záznamy z „open access“ časopisů, příspěvky ze sborníků z konferencí, z webovských zdrojů, informace o patentech a záznamy z dalších zdrojů odborných informací.

V roce 2008 byla databáze SCOPUS vybrána Radou pro výzkum, vývoj a inovace jako jeden z dalších zdrojů pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu institucí v České republice.

Ve Scopus lze vyhledat indikátor Hirschův index.

Databáze obsahuje:

 • Přírodní vědy (Life Science )
  Zahrnuje více jako 4 300 titulů z oblasti zemědělství, biologie, biochemie, genetiky, imunologie, mikrobiologie, farmakologie, toxikologie aj.
 • Vědy o zdraví (Health Sciences)
  Zahrnuje více jako 6 800 titulů z oblasti medicíny, zvěrolékařství, stomatologie aj.
 • Vědy o neživé přírodě (Physical Sciences)
  Zahrnuje více jako 7 200 titulů z oblasti matematiky, fyziky, astronomie, chemie, chemického inženýrství, počítačové vědy, geografii, energetiky, inženýrství, materiálů, environmentální vědy aj.
 • Společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities)
  Zahrnuje více jako 5 300 titulů z oblasti humanitních věd, ekonomie, obchodu, financí, psychologie, sociálních věd aj.

návody:

 


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

statistiky využití:

přístup:

Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.

další informace:

pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

29.01.2020 22:50:05
php 0.16s, sql 0.10s
shreck8, cdbx1