• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

SciFinder

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
Chemical Abstracts Service - CAS

charakteristika:
Databáze obsahuje popis chemických sloučenin, chemických reakcí, patentů a bibliografických záznamů z více jak 10 tisíc časopisů.

popis:
SciFinder je vědecký zdroj, který umožňuje přístup k databázím CAS zahrnujícím literaturu mnoha vědních oborů např. biomedicína, chemie, materiálové inženýrství a mnoho dalšího. Jedná se především o nejrozsáhlejší chemickou databázi zahrnující elektronickou podobu Chemical Abstracts.

Registrace a vytvoření účtu je nutné pro každého uživatele. Při registraci je nutné být v síti VUT a registrovat se s pomocí školní e-mailové adresy (končící vutbr.cz). Adresu s registrací najdete níže po přihlášení na portál vutbr.cz.

Registrovat se můžete na následující adrese:

Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Databáze obsahuje:

  • Get substances - obsahuje informace o chemických strukturách, názvech, CAS Registry Numbers, vlastnostech, komerční dostupnosti apod.
  • Get reactions - obsahuje reakční schémata, postupy, rozpouštědla, katalyzátory, komerční dostupnost látek atd.
  • Get references - prohledává články, patenty, disertace a další

návody:

 


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

statistiky využití:

další informace:

pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

přístup:

Od roku 2020 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.
Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.
Přístup pro období 2013–2017 financován z projektu Chemické elektronické informační zdroje pro VaV - ChemEIZ, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231.

logo OP VaVpI

05.12.2020 18:13:28
php 0.08s, sql 0.06s
shreck8, cdbx2