• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

IOP ebooks

přístup k databázi z počítačové sítě VUT:

přístup k databázi vzdáleně:

producent:
Institute of Physics

charakteristika:
IOPscience zpřístupňuje obsah z nakladatelství IOP Publishing

popis:
V rámci platformy IOPscience, která je zaměřená především na oblast fyziky, jsou dostupné knihy z kolekcí Release 2 a 3. Knihy jsou rozděleny do dvou kategorií a to stručná fyzika a rozšířená fyzika, pokrývají celou škálu fyzikálních oborů od fyziky plazmatu, přes kvantovou fyziku, astrofyziku až po environmentální fyziku a mnoho dalšího. Seznam dostupných knih najdete ve službě SFX.


návody:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně


další informace:

Přístup

Nákup elektronických knih byl financován z projektu Rozvoj studijního prostředí na VUT (ROSTU na VUT), registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008532.

logo OP VaVpI

28.02.2020 09:02:08
php 0.08s, sql 0.08s
shreck3, cdbx3