• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Emerald ebooks

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
Emerald Group Publishing

charakteristika:
Elektronický zdroj obsahující knihy z produkce vydavatelství Emerald.

popis:

Pro VUT je zakoupena kolekce Marketing, která obsahuje 66 titulů.návody:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

další informace:


Přístup:

Nákup elektronických knih byl financován z projektu Rozvoj studijního prostředí na VUT (ROSTU na VUT), registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008532.

logo OP VaVpI

16.09.2019 13:01:24
php 0.09s, sql 0.09s
shreck5, cdbx2