• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

American Physical Society – All

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
American Physical Society

charakteristika:
plnotextová databáze z oblasti fyziky

popis:
APS je plnotextová databáze časopisů produkovaných American Institute of Physics. Jedná se o vysoce ceněné zdroje z oblasti fyziky.

Databáze obsahuje časopisy:

 • Physical Review Letters,
 • Physical Review A: Atomic, molecular, and optical physics,
 • Physical Review B: Condensed matter and materials physics,
 • Physical Review C: Nuclear physics,
 • Physical Review D: Particles, fields, gravitation, and cosmology,
 • Physical Review E: Statistical, nonlinear, and soft matter physics,
 • Physical Review X: Committed to excellence,
 • Reviews of Modern Physics,
 • Physical Review Applied,
 • Physical Review Fluids,
 • Physical Review: Accelerators and Beams,
 • Physical Review: Physics Education Research
 • Physics.

Podrobnější informace k jednotlivým časopisům najdete na stránce poskytovatele.


návody:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

Statistiky využití:

přístup:

Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.

další informace:

pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

17.04.2021 07:34:23
php 0.08s, sql 0.04s
shreck2, cdbx2