• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

American Institute of Physics – Select

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
American Institute of Physics

charakteristika:
plnotextová databáze z oblasti fyziky

popis:
AIP je plnotextová databáze časopisů produkovaných American Institute of Physics. Jedná se o vysoce ceněné zdroje z fyziky a souvisejících oblastí. Kolekce AIP Select nabízí přístup do více jak čtyř desítek odborných zdrojů. Kromě časopisů obsahuje v menší míře také konferenční sborníky.

Databáze obsahuje tyto časopisy:

  • Applied Physics Letters (APL)
  • Chaos
  • Journal of Applied Physics (JAP)
  • Journal of Chemical Physics (JCP)
  • Journal of Laser Applications (JLA)
  • Journal of Mathematical Physics (JMP)
  • Physics of Fluids (POF)
  • Physics of Plasmas (POP)
  • Physics Today (PT)
  • Review of Scientific Instruments (RSI)

návody:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

Statistiky využití:

přístup:

Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.

další informace:

Licenční podmínky pro použití databáze
pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

11.07.2020 14:28:41
php 0.06s, sql 0.04s
shreck4, cdbx1