• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

ACM Digital Library

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
Association for Computing Machinery

charakteristika:
ACM Digital Library je informační zdroj pro technické obory zahrnující oblast informačních technologií a počítačové vědy.

popis:
ACM Digital Library představuje rozsáhlou webovou knihovnu plných textů dokumentů vydávaných Association for Computing Machinery (Journals, Magazines, Transactions, Proceedings, Newsletters a další) od poloviny 20. století i příbuznými organizacemi oboru cca od 80. let minulého století.

Digitální knihovna obsahuje:

  • plné texty více než 30 časopisů ACM z oblasti computer science od roku 1950
  • plné texty sborníků vědeckých konferencí pořádaných ACM od roku 1985 (tisíce sborníků z více než 130 konferencí)
  • zpravodaje ACM (transactions, newsletters, SIGs)
  • seznam všech dostupných publikací je dostupný na této stránce

K ACM Digital Library má přístup více než 1,5 milionu uživatelů z více než 190 zemí světa. Ročně je staženo cca 15 milionu plných textů. V databázi ACM publikuje řada našich autorů. Informace o těchto publikacích zjistíte na adrese:
http://dl.acm.org/inst_page.cfm?id=60013826.


návody:

Aplikace:dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

statistiky využití:

TOP10 časopisů podle počtu stažených článků:

další informace:

Licenční podmínky pro použití databáze
pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

přístup:

Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.
Přístup pro období 2013–2017 byl financován z projektu Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226.

logo OP VaVpI

27.05.2020 18:16:37
php 0.08s, sql 0.07s
shreck2, cdbx2