• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Spuštění služby kontroly plagiátů - Crossref Similarity check

VUT v Brně je členem agentury Crossref, prostřednictvím které jsou přidělována DOI čísla článkům z časopisů vycházejícícm na VUT nebo příspěvkům z konferencí pořádaných na VUT.

Díky tomuto členství může VUT zároveň využívat službu na kontrolu dokumentů Similarity Check, která dokáže odhalit shodu s ostatními odbornými texty (kontrola plagiátorství). Služba využívá software iThenticate. Jeho hlavní výhodou je obrovská databáze textů, s nimiž dokáže předložený dokument porovnat.

Služba je poskytována zaměstnancům VUT v Brně pro kontrolu rukopisů před odesláním do recenzního řízení. V současnosti se služba nachází v testovacím režimu.

Žádost o zkontrolování dokumentu můžete zaslat prostřednictvím formuláře na adrese https://formulare.lib.vutbr.cz/similarity-check/


Publikováno: 27.11.2019 14:00

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uk/f29435/d192089

23.01.2021 15:28:07
php 0.18s, sql 0.21s
shreck2, cdbx2