• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Inženýrská grafika

Kód předmětu: FSI-QG0
Akademický rok: 1999/2000
Typ předmětu: ostatní
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 0?
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají základní znalosti s ovládáním CAD
programu zejménas jeho nástroji pro dvojrozměrné
a trojrozměrné vytváření objektů.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Není specifikováno.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Není specifikováno.
Doporučená nebo povinná literatura:
: Autocad 2000, , 0
Žára: Počítačová grafika, , 0
: CAD, , 0
Žára: Moderní počítačová grafika, , 0
: Computer Design, , 0
Píša: AuotoCAD 2000 - efektivně, , 0
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Není specifikováno.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky pro udělení zápočtu:
pravidelná účast ve výuce
vyhotovení všech zadání ze cvičení
Průběh zkoušky
praktické předvedení práce na jednoduchém modelu
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu Inženýrská grafika je naučit studenty
pracovats jedním konkrétním CAD systémem, na kterém
si praktickyvyzkouší způsoby práce na tvorbě
výkresové dokumentace a s modelováním pomocí
plošných a objemových modelářů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Není specifikováno.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 28 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.
Osnova: 1. Principy CAD systémů
2. Zahájení práce s CAD systémem
3. Základní grafické prvky CAD systémů
4. Pokročilé grafické prvky
5. Seskupování objektů do celků
6. Vkládání objektů z externích souborů
7. Výměna dat mezi CAD systémy
8. Zásady tvorby výkresové dokumentace
9. Principy práce při modelování
10. Objemové modelování
11. Plošné modelování
12. Vizualizace
13. Animace
14. Vytváření výkresové dokumentace z 3D modelu
15. Výměna dat mezi CAD systémy
Cvičení na poč.: 28 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.
Osnova: 1. Zahájení kreslení
2. Práce na dvojrozměrném objektu
3. Práce na dvojrozměrném objektu
4. Práce na dvojrozměrném objektu
5. Tvorba bloků
6. Externí reference
7. Vkládání jiných objektů do výkresu
8. Tvorba výkresu a tisk výkresu
9. Trojrozměrné modelování ? objemový model
10. Trojrozměrné modelování ? objemový model
11. Trojrozměrné modelování ? plošný model
12. Vytvoření scény
13. Práce s trojrozměrným modelem
14. Převedení 3D modelu do výkresu
15. Výměna dat mezi CAD systémy

Zařazení předmětu ve studijních programech