• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Technika prostředí


Zkratka: M-TEP
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Absolventi oboru získají hluboké znalosti o konstrukci, projektování, vývoji a zkoušení technických zařízení pro úpravu stavu prostředí. Jsou to zařízení na úpravu stavu mikroklimatu ve vnitřním obytném i pracovním prostředí, zejména zařízení větrací, klimatizační a vytápěcí, včetně zařízení pro zásobování teplem. Získají však také znalosti z oblasti zdrojů a přeměn energií a vlivu přeměn energií na životní prostředí. Prohloubí si vědomosti o základních principech a mechanismech, na nichž jednotlivá zařízení spočívají (přenosu tepla a hmoty, termodynamiky, proudění tekutin, měření, automatizace a regulace, akustiky a hluku atd.). K základním znalostem absolventům tohoto oboru patří i zvládnutí moderních metod počítačového modelování, počítačového projektování a konstruování, jakož i experimentálních metod a techniky měření v daném oboru. Získané poznatky jim dávají možnost širokého uplatnění.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi oboru získají hluboké znalosti o konstrukci, projektování, vývoji a zkoušení technických zařízení pro úpravu stavu prostředí. Jsou to zařízení na úpravu stavu mikroklimatu ve vnitřním obytném i pracovním prostředí, zejména zařízení větrací, klimatizační a vytápěcí, včetně zařízení pro zásobování teplem. Získají však také znalosti z oblasti zdrojů a přeměn energií a vlivu přeměn energií na životní prostředí. Prohloubí si vědomosti o základních principech a mechanismech, na nichž jednotlivá zařízení spočívají (přenosu tepla a hmoty, termodynamiky, proudění tekutin, měření, automatizace a regulace, akustiky a hluku atd.). K základním znalostem absolventům tohoto oboru patří i zvládnutí moderních metod počítačového modelování, počítačového projektování a konstruování, jakož i experimentálních metod a techniky měření v daném oboru. Získané poznatky jim dávají možnost širokého uplatnění.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi nacházejí uplatnění v našich i v zahraničních firmách, jako např. Honeywell, Emerson Climate Technologies, NEPA, GEA, Korado, Janka Engineering, ZVVZ Milevsko, Dakon, Tenza a v celé řadě menších firem, zaměřených i na energetiku, uplatňují se v institucích pro ochranu životního prostředí a jako samostatní podnikatelé. Výhodou absolventa oboru Technika prostředí je, že je zaměřen na řešení jak uspořit energii a jak využít nových zdrojů, což jsou velmi aktuální témata.
Absolventi oboru mohou pokračovat v doktorském studiu v interní nebo kombinované formě.
Garant oboru: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-IEM Experimentální metody cs  5  zimní P kl   ano
FSI-LFI Fluidní inženýrství cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LLS Lopatkové stroje cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LSZ Spalovací zařízení a výměníky tepla cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-ITP Technika prostředí cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LZP Zdroje a přeměna energie cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0KT Klimatizace a tepelná čerpadla cs  0? zimní VN   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-ICA CAD cs  5  letní P kl   ano
FSI-LOS Oběhové stroje a chladící zařízení cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-ITM Počítačové modelování I cs  5  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-LDS Dynamika energetických strojů a jejic... cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-LPO Potrubní technika cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-LJE Jaderná energetika a alternativní zdroje cs  5  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-LVP Vliv přeměn energie na ŽP cs  5  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-IPT-A Přenos tepla a látky en  5  letní PV zá,zk 3 ano
FSI-IPT Přenos tepla a látky cs  5  letní PV zá,zk 3 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0PPI Průmyslový projekt (M-TEP) cs  3  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-IHV Hluk a vibrace cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-IKV Kompaktní výměníky tepla cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-IPM Počítačové modelování II cs  4  zimní P kl   ano
FSI-IRP Ročníkový projekt cs  3  zimní P   ano
FSI-IVK Větrání a klimatizace I cs  9  zimní P zá,zk   ano
FSI-IVT Vytápění cs  8  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-LC0 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla cs  0? zimní VN   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-IAR Automatizace a regulace cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-ID5 Diplomový projekt (M-TEP) cs  12  letní P   ano
FSI-IES Energetické simulace cs  3  letní P kl   ano
FSI-IEE Experimentální metody II cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-ID6 Seminář k diplomové práci (M-TEP) cs  2  letní P   ano
FSI-IV2 Větrání a klimatizace II cs  3  letní P kl   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano