Detail předmětu

Klimatizace a tepelná čerpadla

FSI-0KTVolitelný (nepovinný)Bakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1, 3 ročník2  kredity

Předmět se zabývá konstrukcí současných chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Probírá se zejména konstrukce jednotlivých komponent, jejich umístění v reálném chladicím zařízení (tepelném čerpadle) a vliv na jeho chování. Dále je řešena otázka legislativy provozu a údržby chladicích zařízení, včetně bezpečné manipulace s chladivy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní získat studentům znalosti a dovednosti spojené s provozem a údržbou chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Absolvování kurzu poskytne studentům dobrý základ pro složení certifikační zkoušky dle nařízení Komise (ES) 303/2008 pro osoby provádějící servis, údržbu, instalaci a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovanýchh skleníkových plynů.

Prerekvizity

Fyzika, základy elektrotechniky, práce s PC

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován za účast na cvičeních a laboratorních měřeních.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými trendy v oblasti konstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, požadavky na jejich provoz a údržbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je dobrovolná. Podmínkou pro udělení zápočtu je samostatné zpracování protokolů z měření.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikální základy oboru + Přehled chladicích systémů
2. Kompresory I
3. Kompresory II + oleje pro chladicí zařízení
4. Kompresor - laboratorní cvičení
5. Tepelné výměníky
6. Tepelné výměníky – laboratorní cvičení
7. Ostatní komponenty chladicích systémů
8. Tepelná čerpadla a klimatizace
9. Tepelné čerpadlo – laboratorní cvičení
10. Chladiva
11. Legislativa a ochrana ovzduší
12. Manipulace s chladivy – laboratorní cvičení
13. Exkurze