• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Základy strojního inženýrství


Zkratka: B-STI
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Strojírenství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.8.2022
Profil oboru:
Bakalářský obor „Strojní inženýrství“ je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.
 • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).

 • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.
Klíčové výsledky učení:
Bakalářský obor „Strojní inženýrství” je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.
 • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).
 • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.
Profesní profil absolventů s příklady:
 • Obor „Strojní inženýrství” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství. Tento všeobecný záběr oboru může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.
 • Širší odborný a teoretický základ oboru může být výhodou při dalším eventuálním studiu na jiné vysoké škole či fakultě u nás i v zahraničí.
 • Další výhodou všeobecně koncipovaného bakalářského oboru „Strojní inženýrství” je skutečnost, že studenti odloží konečné rozhodnutí o výběru cílového oboru magisterského studia. Většina absolventů středních škol nemá dostatečně přesný přehled o možných oborech v oblasti strojního inženýrství a studenti potřebují získat k takovému rozhodnutí určité zkušenosti.
Garant oboru: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní P   ano
FSI-3CD-A CAD en  2  zimní P   ano
FSI-1CH-A Chemie en  3  zimní P zk   ano
FSI-1IN-A Informatika en  5  zimní P kl   ano
FSI-1M-A Matematika I en  9  zimní P zá,zk   ano
FSI-1PG-A Počítačová geometrie a grafika en  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-1K-A Základy konstruování en  4  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní P   ne
FSI-2F-A Fyzika I en  7  letní P zá,zk   ano
FSI-2IV Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano
FSI-2K-A Konstruování en  3  letní P kl   ano
FSI-2M-A Matematika II en  8  letní P zá,zk   ano
FSI-2NU-A Numerické metody en  4  letní P zá,zk   ano
FSI-BUM-A Úvod do materiálových věd a inženýrství en  6  letní P zá,zk   ano
FSI-2VT-A Výrobní technologie I en  3  letní P kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-3F-A Fyzika II en  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-3M-A Matematika III en  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-3ST-A Statika en  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-3SV-A Struktura a vlastnosti materiálů en  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-3VT-A Výrobní technologie II en  2  zimní P kl   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6AA-A Automatizace en  5  letní P zá,zk   ano
FSI-4KI-A Kinematika en  5  letní P zá,zk   ano
FSI-4KC-A Konstruování a CAD en  2  letní P kl   ano
FSI-4M-A Matematika IV en  5  letní P zá,zk   ano
FSI-3NU-A Numerické metody II en  2  letní P kl   ano
FSI-4PP-A Pružnost a pevnost I en  7  letní P zá,zk   ano
FSI-DTB-A Technologie obrábění en  6  letní P zá,zk   ano