• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Expertní inženýrství v dopravě


Zkratka: EID
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Soudní inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.10.2007
Akreditace do: 1.11.2019
Profil oboru:
Výchova absolventů se široce zaměřenými a prakticky orientovanými znalostmi z oblasti dopravy silniční a městské, a to z hlediska konstrukce vozidel, konstrukce vozovek, dopravního inženýrství, bezpečnosti silničního provozu, dopravní psychologie, testování a diagnostiky vozidel, ekonomiky provozu a oprav, podnikání v dopravě, analýzy příčin a průběhu dopravních nehod, oceňování vozidel a environmentálních aspektů provozu. Své vzdělání budou moci uplatnit ve firmách zabývajících se spediční a přepravní činností, na úřadech státní správy a ve firmách těmito úřady vytvářených, ve výzkumných institucích, v pojišťovnách, při samostatné podnikatelské činnosti v dopravě, opravárenství dopravních prostředků, činnosti samostatných likvidátorů škod apod.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi získají všeobecné odborné znalosti z konstrukce vozidel, konstrukce vozovek, řízení dopravy, opravárenství vozidel, dopravní psychologie. Dále získají speciální znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ekonomiky provozu a oprav, podnikání a legislativy v dopravě, analýzy příčin a průběhu dopravních nehod, oceňování vozidel a environmentálních aspektů silničního provozu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi budou schopni vykonávat profese související s organizací a řízením dopravy, řešit administrativní záležitosti v souvislosti s dopravou silniční i kombinovanou, spravovat vozové parky nebo samostatné podnikat v dopravě, opravárenství dopravních prostředků, činnosti samostatných likvidátorů škod apod.
Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve spedičních a přepravních firmách na pozici středního a vyššího managementu, v pojišťovnách (likvidátoři škod), na úřadech státní správy v dopravních odborech, ve firmách těmito úřady vytvářených (KORDIS JMK), ve výzkumných pracovištích (CDV) apod.
Garant oboru: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-1EABP Bankovnictví a pojišťovnictví cs  2  zimní P kl   ano
ÚSI-1SAEP Ekonomika podniku cs  3  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1EAER Environmentální rizika v dopravě cs  3  zimní P zk   ano
ÚSI-1EAKM Konstrukce motorových vozidel cs  3  zimní P zk   ano
ÚSI-1SAOP Občanské právo cs  4  zimní P zk   ano
ÚSI-1SAOM Obecná metodika soudního inženýrství cs  3  zimní P zk   ano
ÚSI-1SAOB Obchodní právo cs  3  zimní P   ano
ÚSI-1EAOD Organizace dopravy I cs  4  zimní P   ano
ÚSI-1EAPD Psychologie a sociologie v dopravě cs  2  zimní P kl   ano
ÚSI-1SASP Správní právo cs  3  zimní P zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-1EBAN Analýza silničních nehod I cs  5  letní P   ano
ÚSI-1SBFR Finanční řízení a investování cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-1EBOD Organizace dopravy II cs  5  letní P zá,zk   ano
ÚSI-1EDPD Právo v dopravě cs  2  letní P zk   ano
ÚSI-1EBSM Simulační modelování při analýze siln... cs  3  letní P   ano
ÚSI-1EBTV Teorie vozidel cs  5  letní P zá,zk   ano
ÚSI-1SBTP Trestní právo cs  2  letní P   ano
ÚSI-1SBUC Účetnictví cs  4  letní P kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-1ECAN Analýza silničních nehod II cs  5  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1ECDS Diplomový seminář cs  5  zimní P kl   ano
ÚSI-1SCPM Podnikový management cs  3  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1SCPD Právo duševního vlastnictví cs  2  zimní P   ano
ÚSI-1SCPZ Právo živnostenské a pracovní cs  4  zimní P zk   ano
ÚSI-1ECRP Řízení dopravní a spediční společnosti cs  4  zimní P zk   ano
ÚSI-1ECSM Simulační modelování při analýze siln... cs  3  zimní P kl   ano
ÚSI-1ECZV Zkoušení vozidel cs  4  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-1EABV Bezpečnost vozidel silničního provozu cs  3  letní P kl   ano
ÚSI-1EDDP Diplomová práce cs  10  letní P   ano
ÚSI-1EDID Informatika v dopravě cs  3  letní P kl   ano
ÚSI-1EDOM Oceňování movitého majetku cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-1EBPD Pozemní dopravní cesty cs  4  letní P zk   ano
ÚSI-1EBPS Provozní spolehlivost vozidel a strojů cs  4  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
ÚSI-1SDAJ Anglický jazyk cs  2  celoroční PV zk 1 ano
ÚSI-1SDNJ Německý jazyk cs  2  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět