• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Civil Engineering Management


Zkratka: MGS
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.10.2007
Akreditace do: 31.8.2019
Garant oboru: doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV01 Doktorský seminář I (MGS) cs  4  letní P   ano
FAST-DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro d... cs  1  letní P   ano

Volitelný
FAST-DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I cs  4  letní V 4780 ano
FAST-DA61 Numerické metody I cs  4  letní V 4780 ano
FAST-DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  4  letní V 4780 ano
FAST-DV73 Prostorová ekonomika cs  8  letní V zk 4782 ano
FAST-DV72 Současné ekonomické teorie a hospodář... cs  8  letní V zk 4782 ano
FAST-DV79 Finanční management cs  8  letní V zk 4810 ano
FAST-DV74 Inovační management cs  8  letní V zk 4810 ano
FAST-DV76 Krizový management cs  8  letní V zk 4810 ano
FAST-DV80 Teorie managementu cs  8  letní V zk 4810 ano

Skupiny volitelných předmětů
4780 povinnost: 1 předmět  
4782 povinnost: 1 předmět  
4810 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV02 Doktorský seminář II (MGS) cs  8  zimní P   ano

Volitelný
FAST-DA65 Analýza časových řad cs  10  zimní V zk 4781 ano
FAST-DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii cs  10  zimní V zk 4781 ano
FAST-DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II cs  10  zimní V zk 4781 ano
FAST-DA63 Numerické metody II cs  10  zimní V zk 4781 ano
FAST-DA66 Numerické řešení variačních úloh cs  10  zimní V zk 4781 ano
FAST-DA64 Regresní modely cs  10  zimní V zk 4781 ano
FAST-DV77 Management investičních projektů cs  8  zimní V zk 4783 ano
FAST-DV78 Projektový management cs  8  zimní V zk 4783 ano
FAST-ZQ61 Soudní inženýrství - obecná metodika cs  8  zimní V zk 4783 ano

Skupiny volitelných předmětů
4781 povinnost: 1 předmět  
4783 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  8  letní P zk   ano
FAST-DV03 Doktorský seminář III (MGS) cs  8  letní P   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV04 Doktorský seminář IV (MGS) cs  8  zimní P   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV05 Doktorský seminář V (MGS) cs  14  letní P   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV06 Doktorský seminář VI (MGS) cs  14  zimní P   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV07 Doktorský seminář VII (MGS) cs  20  letní P   ano