• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Audio inženýrství


Zkratka: J-AUD
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Audio inženýrství
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.12.2012
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové bakalářské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a hudební teorie a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku analogového a číslicového zpracování zvukových signálů či budoucí studium umělecky zaměřených oborů.
Studium oboru je nominálně rozděleno do tří roků. V prvním roce studenti získávají základní znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky a hudební teorie. Ve druhém roce tyto znalosti rozšiřují ve specializovaných předmětech a výuka ve třetím roce studia je zaměřena na praktické a aplikační využití těchto znalostí a na studiovou praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti zvukových zařízení a jejich využití ve studiové praxi. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování až po technickou realizaci audio zařízení a systémů, od hudební teorie přes instrumentaci po studiovou praxi. Je obeznámen s principy, strukturou a obsluhou různých analogových a digitálních zvukových zařízení a systémů.
Absolventi jsou kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky, hudební teorie a instrumentace. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe a technické realizace zvukových zařízení a systémů.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté v rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů v praxi technika zvukových zařízení nebo ve studiové praxi a je dobrým základem pro rozšíření teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru AUDIO INŽENÝRSTVÍ má kvalitní znalosti v oblasti zvukových zařízení a jejich využití ve studiové praxi. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování až po technickou realizaci audio zařízení a systémů, od hudební teorie přes instrumentaci po studiovou praxi. Je obeznámen s principy, strukturou a obsluhou různých analogových a digitálních zvukových zařízení a systémů.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté v rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů v praxi technika zvukových zařízení nebo ve studiové praxi a je dobrým základem pro rozšíření teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru: doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-JFYZ Fyzika pro audio inženýrství cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-JHT1 Hudební teorie 1 cs  6  zimní P   ano
FEKT-BMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMTD Materiály a technická dokumentace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BPC1T Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný oborový
FEKT-JUHB Úvod do hry na bicí nástroje cs  4  zimní VO   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-JDH1 Dějiny hudby 20. st. 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-JDJ1 Dějiny jazzu 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-JDP1 Dějiny populární hudby 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  zimní VV   ne
FEKT-JAH1 Hudební teorie v angličtině cs  2  zimní VV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-JELE Elektrotechnika pro audio inženýrství cs  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-JHT2 Hudební teorie 2 cs  7  letní P zk   ano
FEKT-JKPN Kurz klasické a počítačové notografie cs  2  letní P   ano
FEKT-JMA2 Matematika 2 pro audio inženýrství cs  7  letní P zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BPC2T Počítače a programování 2 cs  5  letní VM kl   ano
FEKT-BPIS Praktikum z informačních sítí cs  2  letní VM   ano
FEKT-BSCP Seminář C++ cs  4  letní VM kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-JDH2 Dějiny hudby 20. st. 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-JDJ2 Dějiny jazzu 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-JDP2 Dějiny populární hudby 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  letní VV   ne
FEKT-JAH2 Audiotechnika v angličtině cs  2  letní VV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BANA Analogová technika cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BASS Analýza signálů a soustav cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-JMVA Měření v elektrotechnice pro audio in... cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-JZHA Základy hudební akustiky cs  4  zimní P   ano
FEKT-JZI1 Základy instrumentace 1 cs  4  zimní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-JHNM Hudba v nových médiích cs  5  zimní VO zk   ne
FEKT-JRS1 Rozbor skladeb 1 cs  2  zimní VO   ano
FEKT-JUHB Úvod do hry na bicí nástroje cs  4  zimní VO   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-JDH1 Dějiny hudby 20. st. 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-JDJ1 Dějiny jazzu 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-JDP1 Dějiny populární hudby 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  zimní VV   ano
FEKT-JAH1 Hudební teorie v angličtině cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-BPRS Psychologické praktikum osobnostního ... cs  3  zimní VV   ne
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BCZS Číslicové zpracování signálů cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BELA Elektroakustika cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-JZI2 Základy instrumentace 2 cs  5  letní P zk   ano
FEKT-JZAI Zvukové aspekty interpretace cs  4  letní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-BNFE Nízkofrekvenční a audio elektronika cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-JRS2 Rozbor skladeb 2 cs  2  letní VO   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BOOP Objektově orientované programování cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BSCP Seminář C++ cs  4  letní VM kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-JAH2 Audiotechnika v angličtině cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-JDH2 Dějiny hudby 20. st. 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-JDJ2 Dějiny jazzu 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-JDP2 Dějiny populární hudby 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk   ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-JHR1 Hudební režie 1 cs  4  zimní P   ano
FEKT-JB2T Semestrální práce cs  3  zimní P kl   ano
FEKT-JSP1 Studiová praxe 1 cs  4  zimní P   ano
FEKT-BSHE Studiová technika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-JEA1 Vybavení studia 1 cs  6  zimní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-JHNM Hudba v nových médiích cs  5  zimní VO zk   ne
FEKT-JNKZ Návrh a konstrukce zvukové techniky cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-JRS1 Rozbor skladeb 1 cs  2  zimní VO   ano
FEKT-JTZ1 Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování... cs  4  zimní VO   ano
FEKT-JUHB Úvod do hry na bicí nástroje cs  4  zimní VO   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BZSG Základy počítačové sazby a grafiky cs  6  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEU Angličtina pro Evropu cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XASA Angličtina pro severní Ameriku cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-JDH1 Dějiny hudby 20. st. 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-JDJ1 Dějiny jazzu 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-JDP1 Dějiny populární hudby 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-JAH1 Hudební teorie v angličtině cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-JBCT Bakalářská práce cs  5  letní P   ano
FEKT-JHR2 Hudební režie 2 cs  4  letní P   ano
FEKT-JXBT Odborná praxe cs  0? letní P   ano
FEKT-JSP2 Studiová praxe 2 cs  4  letní P   ano
FEKT-JEA2 Vybavení studia 2 cs  7  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-JINT Interaktivní technologie cs  4  letní VO   ano
FEKT-JRS2 Rozbor skladeb 2 cs  2  letní VO   ano
FEKT-JTZ2 Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování... cs  5  letní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BKEZ Konstrukce elektronických zařízení cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BSCP Seminář C++ cs  4  letní VM kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAEU Angličtina pro Evropu cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XASA Angličtina pro severní Ameriku cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-JAH2 Audiotechnika v angličtině cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XELE Bezpečná elektrotechnika cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-JDH2 Dějiny hudby 20. st. 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-JDJ2 Dějiny jazzu 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-JDP2 Dějiny populární hudby 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  letní VV   ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk   ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV   ano
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 1 ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-JXUP Umělecký projekt cs  2  celoroční P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne