bakalářská práce

Nová zvyklost

Text práce 583.57 kB Příloha 1.52 MB

Autor práce: MgA. Jakub Roček

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta

Oponent: Mgr. Pavlína Vogelová

Abstrakt:

Zhruba 10ti minutová videosekvence mapuje dokumentárním způsobem místo v krajině, tak jak se během let formovala jeho struktura až do dnešní podoby. Jemnou hrou s místními znaky se postupně snažím poukázat na paměť místa, která je nevyřčená, ale jež se nachází rozptýlená mezi místními obyvateli.

Klíčová slova:

dokument, videoart, performance, práce s komunitou, práce s krajinou

Termín obhajoby

19.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Výtvarné umění - grafika (AKG)

Složení komise

prof. MgA. Petr Kvíčala (předseda)
MgA. Vasil Artamonov (člen)
MgA. Tomáš Hlavenka (člen)
doc. MgA. Luděk Rathouský (člen)
MgA. Jiří Franta (člen)
doc. MgA. Milan Houser (člen)
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen)
Mgr. Šárka Svobodová (člen)
Mgr. Ondřej Chrobák (člen)
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen)

Známka navržená vedoucím: B

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 79.07 kB

Posudek oponenta
Mgr. Pavlína Vogelová

Známka navržená oponentem: D

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 424.75 kB