diplomová práce

Nábytek

Text práce 14.87 MB

Autor práce: MgA. Markéta Bocková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: MgA. Ondřej Tobola

Oponent: MgA. Vojtěch Mitura

Abstrakt:

Výstupem diplomové práce je návrh a prototyp nábytku ve formě modulárního policového systému, který je určen k úschově a vystavení lahví s alkoholem. Přínosem práce je kombinace tradiční likérového bufetu a sektorového nábytku.

Klíčová slova:

nábytek, likérník, skříň na alkohol, barová skříňka, úložný prostor na alkohol, policový systém, sektorový nábytek

Termín obhajoby

14.5.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Na úvod studentka představila svou diplomovou práci. Následně byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka zodpověděla dotazy obsažené v posudcích. V posudku vedoucího práce zazněla kritika nejednoznačnosti prezentovaného výstupu. S. Mikyta se kriticky pozastavil nad uhlazeností výsledného produktu, kontrastující s přípravnými fázemi práce. R. Koryčánek kritizuje výsledek z hlediska toho, co studentka představila jako inspiraci – práce studia Droog. Chybí mu prvek vtipu či nadsázky. Kritika následně směřuje také k technickým detailům provedení. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Design (APD)

Složení komise

MgA. Ondřej Tobola (předseda)
doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen)
MgA. Tereza Hejmová (člen)
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen)
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen)
MgA. Vasil Artamonov (člen)
MgA. Tomáš Hlavenka (člen)
doc. MgA. Luděk Rathouský (člen)
MgA. Ondřej Homola (člen)
Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)

Posudek vedoucího
MgA. Ondřej Tobola

Známka navržená vedoucím: B

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 136.43 kB

Posudek oponenta
MgA. Vojtěch Mitura

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 55.44 kB