bakalářská práce

Vzpomínky

Text práce 1.48 MB

Autor práce: BcA. Tamara Conde

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: MgA. Břetislav Malý

Oponent: MgA. Theres Schubert, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce je úvahou o obsedantně kompulzivní tendenci materializovat pomíjivé myšlenky a momenty. Listy stromů a jejich umístění do krajiny a odloučení od ní jsem použila jako metaforu vzpomínek, zprostředkovaný instalaci s videem.

Klíčová slova:

instalace, vzpomínky, písek, video, listí

Termín obhajoby

13.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Studentka svoji obhajobu zahájila představením své práce. Následovaly posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka následně zodpověděla otázky oponentky. Po těchto odpovědích předseda komise vyzval členy k diskuzi. Diskuze obsahoval, jak kladné, tak i kritické momenty. Kritika byla zejména k významům obsažených, jak ve formální, tak i v obsahové pasáži díla. Po diskuzi a zodpovězených otázkách předseda komise obhajobu ukončil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Výtvarná tvorba (AM3)

Složení komise

doc. MgA. Milan Houser (předseda)
prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen)
doc. MgA. Luděk Rathouský (člen)
prof. MgA. Petr Kvíčala (člen)
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen)
doc. Mgr. Tomáš Medek (člen)
MgA. Ondřej Homola (člen)
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen)
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen)
Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen)
MgA. Břetislav Malý (člen)

Posudek vedoucího
MgA. Břetislav Malý

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 639.53 kB

Posudek oponenta
MgA. Theres Schubert, Ph.D.

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 220.04 kB