diplomová práce

Vlastnosti asfaltových směsí typu SMA s R-materiálem

Hlavní dokument 4.51 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Luis Carlos Acuna SubiaAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Oponent: Ing. Kamil Hrbek

Cílem diplomové práce je ověření a porovnání vlastností asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový, konkrétně směsi s označením SMA 11 S s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-55 nebo silničním asfaltovým pojivem 50/70 s pryžovým granulátem. Porovnání vlastností je provedeno pomocí funkčních zkoušek. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je rozebráno seznámení se s problematikou využívání směsi SMA, dále jsou uvedeny a popsaný vybrané pojmy, které se týkají recyklací netuhých vozovek. Pozornost je věnovaná zejména recyklaci vozovek v České republice s důrazem na recyklaci za horka na obalovně, která umožňuje zvýšené dávkování R-materiálu do asfaltových směsí. V praktické části jsou zpracovaný a vyhodnocený výsledky funkčních zkoušek směsi SMA 11 S, které byly odebrány ze zkušebního úseku.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Konstrukce a dopravní stavby (K)

Hodnocení vedoucího
doc. Dr. Ing. Michal VarausSoubor vložený vedoucím Velikost
42466.pdf 456.38 kB

Hodnocení oponenta
Ing. Kamil HrbekSoubor vložený oponentem Velikost
42465.pdf 609.64 kB

Klíčová slova

asfaltová směs, asfaltové pojivo, asfaltový koberec mastixový, modifikované asfaltové pojivo, funkční zkoušky asfaltových směsí, kamenivo, obrusná vrstva, R-materiál, recyklace vozovek