diplomová práce

Vlastnosti asfaltových směsí typu SMA s R-materiálem

Hlavní dokument 4.51 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Luis Carlos Acuna SubiaAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Oponent: Ing. Kamil Hrbek

Cílem diplomové práce je ověření a porovnání vlastností asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový, konkrétně směsi s označením SMA 11 S s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-55 nebo silničním asfaltovým pojivem 50/70 s pryžovým granulátem. Porovnání vlastností je provedeno pomocí funkčních zkoušek. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je rozebráno seznámení se s problematikou využívání směsi SMA, dále jsou uvedeny a popsaný vybrané pojmy, které se týkají recyklací netuhých vozovek. Pozornost je věnovaná zejména recyklaci vozovek v České republice s důrazem na recyklaci za horka na obalovně, která umožňuje zvýšené dávkování R-materiálu do asfaltových směsí. V praktické části jsou zpracovaný a vyhodnocený výsledky funkčních zkoušek směsi SMA 11 S, které byly odebrány ze zkušebního úseku.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Konstrukce a dopravní stavby (K)

Hodnocení vedoucího
doc. Dr. Ing. Michal VarausSoubor vložený vedoucím Velikost
42466.pdf [.pdf] 456.38 kB B

Hodnocení oponenta
Ing. Kamil HrbekSoubor vložený oponentem Velikost
42465.pdf [.pdf] 609.64 kB B

Klíčová slova

asfaltová směs, asfaltové pojivo, asfaltový koberec mastixový, modifikované asfaltové pojivo, funkční zkoušky asfaltových směsí, kamenivo, obrusná vrstva, R-materiál, recyklace vozovek