studijní program

Výtvarná umění

Fakulta: FaVUZkratka: VUMAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N8206

Udělovaný akademický titul: MgA.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a prokázání dostatečného talentu a vědomostí při přijímacích zkouškách.

Klíčové výsledky učení

Magistr prohlubuje své znalosti historie a teorie umění a dalších oborů podle potřeb své samostatné ateliérové práce a studia.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského stupně FaVU se orientuje v minulosti i současnosti svého oboru, nachází a realizuje vlastní témata a dokáže je prezentovat samostatně na výctavách a dalších příležitostech, i v rámci nabídky k nejrůznějším formám realizace. Magistr FaVU předstupuje před společnost s vlastními myšlenkovými a formálními koncepty. Absolvent magisterského stupně je individuálně profilován v rámci oborů podle ateliérových specializací.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1VU-D (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1)471360
1VU-D (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2)471360
1VU-D (APD)Design (Ateliér produktového designu)471360
1VU-IDT (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)471360
1VU-IDT (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)471360
1VU-IDT (AHM)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)471360
1VU-IDT (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)471360
1VU-IDT (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)471360
1VU-IDT (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)471360
1VU-IDT (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)471360
1VU-VT (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)471360
1VU-VT (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)471360
1VU-VT (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)471360
1VU-VT (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)471360
1VU-VT (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)471360
1VU-VT (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)471360
2VU-D (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1)53760
2VU-D (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2)53760
2VU-D (APD)Design (Ateliér produktového designu)53760
2VU-IDT (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)53760
2VU-IDT (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)53760
2VU-IDT (AHM)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)53760
2VU-IDT (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)53760
2VU-IDT (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)53760
2VU-IDT (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)53760
2VU-IDT (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)53760
2VU-VT (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)53760
2VU-VT (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)53760
2VU-VT (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)53760
2VU-VT (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)53760
2VU-VT (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)53760
2VU-VT (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)53760