studijní program

Biomedicínské technologie a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: BTB-PKAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3962

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PK-BTBBiomedicínské technologie a bioinformatika42630?