studijní program

Ekonomika a management

Fakulta: FPZkratka: BAKAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B6208

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního programu, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1BAK-EPMEkonomika a procesní management56460
1BAK-EPEkonomika podniku51960
1BAK-UAD-DÚčetnictví a daně54660
2BAK-EPMEkonomika a procesní management60060
2BAK-EPEkonomika podniku57360
2BAK-UAD-DÚčetnictví a daně60060
3BAK-EPMEkonomika a procesní management60060
3BAK-EPEkonomika podniku60060
3BAK-UAD-DÚčetnictví a daně60060