studijní program

Výtvarná umění

Fakulta: FaVUZkratka: VUBAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B8206

Udělovaný akademický titul: BcA.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a prokázání dostatečného talentu a vědomostí při přijímacích zkouškách.

Klíčové výsledky učení

Bakalář je vybaven všeobecnými znalostmi z historie a teorie umění a dalších souvisejících oborů a znalostmi potřebnými pro jeho specifickou ateliérovou práci. Je schopen si další informace cílevědomě vyhledávat a pracovat s nimi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně FaVU má všeobecné vědomosti o základních jevech, osobnostech a souvislostech z dějin umění a architektury od počátků do současnosti. Kromě toho má základní znalosti z filozofie, estetiky, které si může rozvíjet v dalších humanitních oborech a je seznamován s hlubšími zákonitostmi hudby.literatury, filmu, fotografie. Dokáže informace vyhledávat a tvořivě s nimi pracovat podle potřeb své specializace. Bakalář FaVU se může uplatnit jako volný umělec, schopný splnit soukromou i veřejnou zakázku, jako organizátor kulturního provozu (kurátor, pracovník galerie), případně se uplatnit jako pedagog. Je připraven také zastávat zcela nové kreativní pozice v technologicky se rozvíjejících oborech. Absolvent bakalářského stupně FaVU je individuálně profilován v rámci oborů podle ateliérových specializací.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu na FaVU, nebo na jiné umělecké škole nebo fakultě.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1VU-D (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1)56460
1VU-D (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2)60060
1VU-D (APD)Design (Ateliér produktového designu)56460
1VU-IDT (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)56460
1VU-IDT (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)56460
1VU-IDT (AHM)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)60060
1VU-IDT (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)56460
1VU-IDT (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)56460
1VU-IDT (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)56460
1VU-IDT (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)56460
1VU-VT (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)56460
1VU-VT (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)56460
1VU-VT (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)56460
1VU-VT (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)56460
1VU-VT (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)56460
1VU-VT (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)56460
2VU-D (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1)451560
2VU-D (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2)491160
2VU-D (APD)Design (Ateliér produktového designu)471360
2VU-IDT (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)451560
2VU-IDT (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)451560
2VU-IDT (AHM)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)54660
2VU-IDT (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)451560
2VU-IDT (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)451560
2VU-IDT (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)451560
2VU-IDT (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)451560
2VU-VT (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)451560
2VU-VT (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)451560
2VU-VT (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)451560
2VU-VT (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)451560
2VU-VT (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)451560
2VU-VT (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)451560
3VU-D (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1)421860
3VU-D (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2)441660
3VU-D (APD)Design (Ateliér produktového designu)421860
3VU-IDT (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)421860
3VU-IDT (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)421860
3VU-IDT (AHM)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)421860
3VU-IDT (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)421860
3VU-IDT (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)421860
3VU-IDT (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)421860
3VU-IDT (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)421860
3VU-VT (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)421860
3VU-VT (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)421860
3VU-VT (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)421860
3VU-VT (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)421860
3VU-VT (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)421860
3VU-VT (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)421860
4VU-D (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1)402060
4VU-D (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2)402060
4VU-D (APD)Design (Ateliér produktového designu)402060
4VU-IDT (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)402060
4VU-IDT (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)402060
4VU-IDT (AHM)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)402060
4VU-IDT (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)402060
4VU-IDT (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)402060
4VU-IDT (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)402060
4VU-IDT (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)402060
4VU-VT (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)402060
4VU-VT (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)402060
4VU-VT (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)402060
4VU-VT (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)402060
4VU-VT (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)402060
4VU-VT (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)402060