studijní program

Electrical Engineering and Communication

Fakulta: FEKTZkratka: EKT-PKAAk. rok: 2018/2019Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Electrical Engineering and Communication"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu inženýr.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti v různých oborech teoretické i aplikované elektroniky, komunikační techniky,teleinformatiky, výkonové elektrotechniky a elektroniky, mikroelektroniky a technologie, automatizační a měřicí techniky a také biomedicínské elektroniky a biokybernetiky.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PKA-BEBBiomedical Electronics and Biocybernetics42630?
1PKA-KAMCybernetics, Control and Measurements42630?
1PKA-ESTElectronics and Communications42630?
1PKA-MVEMathematics in Electrical Engineering42630?
1PKA-METMicroelectronics and Technology42630?
1PKA-FENPhysical Electronics and Nanotechnology42630?
1PKA-SEEPower Electrical and Electronic Engineering42630?
1PKA-TLITeleinformatics42630?
1PKA-TEETheoretical Electrical Engineering42630?