studijní program

Strojírenství

FSIZkratka: B3S-PAk. rok: 2017/2018Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Strojírenství"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Bakalářský studijní program "Strojírenství" je vysokoškolské studium kratšího cyklu, v jehož průběhu student získá potřebné teoretické a praktické znalosti v oboru dle svého výběru. Jedná se vesměs o obory, na nichž je založeno strojírenství. Seznam studijních oborů tohoto studijního programu je uveden na internetových stránkách v části "Studijní plány". Absolventi studia najdou uplatnění v technických funkcích ve vývojových a konstrukční technologických ústavech nebo kancelářích, ve strojírenských výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Mohou zastávat pozice výrobních technologů, konstruktérů, provozních techniků, provozních manažerů, správců sítí a podobně. Konkrétní možnosti pracovního uplatnění závisí na studovaném oboru. Absolventi jsou rovněž dobře teoreticky a odborně připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studiu.

Klíčové výsledky učení

Viz detaily oborů.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS