studijní program

Electrical, Electronic, Communication and Control Technology

Fakulta: FEKTZkratka: EEKR-BCAk. rok: 2017/2018

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2643

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Ve všech těchto oblastech studenti rovněž získávají potřebné znalosti z vyšší matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, použití a programování počítačů, aplikované informatiky a rovněž základní jazykové, ekonomické a manažerské znalosti. Absolventi bakalářského studijního programu jsou podle konkrétního oboru svého studia schopni pracovat jako provozní vysokoškolsky vzdělaní odborníci v různých provozech elektrotechnických a elektronických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností, ve firmách zabývajících se návrhem, výrobou a provozem komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, a v servisních organizacích včetně odborných institucí státní správy. Na potřeby praxe orientované vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventa do výrobní, provozní či servisní technické činnosti a současně poskytuje dobrý základ pro doplnění hlubších teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů různých studijních oborů bakalářského studia na konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1BC-AMTAutomation and Measurement60060
1BC-ESTElectronics and Communication60060
1BC-METMicroelectronics and Technology60060
1BC-SEEPower Electrical and Electronic Engineering60060
1BC-TLITeleinformatics60060
2BC-AMTAutomation and Measurement52860
2BC-ESTElectronics and Communication481260
2BC-METMicroelectronics and Technology53760
2BC-SEEPower Electrical and Electronic Engineering59160
2BC-TLITeleinformatics481260
3BC-AMTAutomation and Measurement194160
3BC-ESTElectronics and Communication253560
3BC-METMicroelectronics and Technology184260
3BC-SEEPower Electrical and Electronic Engineering362460
3BC-TLITeleinformatics233760