studijní program

Výrobní systémy

Fakulta: FSIZkratka: M2V-PAk. rok: 2011/2012

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2344

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1M-VSYVýrobní systémy52860
2M-VSYVýrobní systémy54660