studijní program

Architektura a urbanismus

Fakulta: FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2011/2012

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3501

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
ARCHArchitektura12
URBANUrbanismus12