Detail oboru

Geodézie a kartografie

FASTZkratka: GDAk. rok: 2014/2015

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 2 roky

Profil

Dvouletý navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie navazuje na tříleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve společné oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Inženýrská geodézie a Katastr nemovitostí a kartografická informatika.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrsko ů geodetické práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných geodeticko – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrsko - geodetickou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých geodeticko-technických a manažerských problémů nejen ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení složitých geodeticko - technických úloh.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Geodézie a kartografie jedno ze dvou zaměření, Inženýrská geodézie nebo Katastr nemovitostí a kartografická informatika.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HE01Geodet. astronomie a kosm. geodézie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
HE02Geofyzika a geodynamikacs5zimníPovinnýzá,zkano
HE03Inženýrská geodézie IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
HE04Kartografie IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
HA01Matematika IVcs5zimníPovinnýzá,zkano
HV51Ekonomika měst a obcí cs2zimníVolitelný4895ano
HV52Ekonomika stavebního podniku cs2zimníVolitelný4895ano
HV53Právo v obchodních vztazích cs2zimníVolitelný4895ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HE05Fotogrammetrie IIcs4letníPovinnýzá,zkano
HE06Geodet. astronomie a kosm. geodézie IIcs5letníPovinnýzá,zkano
HE22Katastr nemovitostí IIIcs4letníPovinnýzá,zkano
HE08Měření podzemních prostorcs5letníPovinnýzá,zkano
HA52Numerické metodycs2letníPovinnýano
HE10Teoretická geodézie IIcs4letníPovinnýzá,zkano
HE11Výuka v terénu IVcs4letníPovinnýklano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4895 0 HV51, HV52, HV53
4896 0