Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Řízení strojů a procesů

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.3.2016

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Automatické generování programu pro identifikaci systémů a návrhu regulátorů

  Navrhněte evoluční algoritmus pro automatické generování programů

  Školitel: Ošmera Pavel, prof. Ing., CSc.

 2. Kódování obrazu založené na deterministickém chaosu

  Navrhnout kryptografický systém pro obrazy založený na deterministickém chaosu

  Školitel: Ošmera Pavel, prof. Ing., CSc.

 3. Modifikace automatického řízení s nízkou amortizací řízené soustavy

  Cílem práce je teoretický přínos pro řešení úloh automatického řízení, u nichž je závažným problémem amortizace a různé druhy namáhání některých částí řízené soustavy. Amortizace se týká hlavně strojních částí v servomechanismech, které po delší době provozu mají sníženou kvalitu funkcí, nižší životnost a jsou zdrojem nespolehlivosti. Předpokládá se podrobná analýza problému, včetně návrhu kritérií pro hodnocení různorodého nežádoucího namáhání technologických částí různých provedení řízených soustav. Těžištěm práce by měly být návrhy algoritmů řízení, které by vykazovaly nižší amortizace zařízení ve srovnání se standardním řízením. Navrhovaná řešení je žádoucí ověřit a vyhodnotit, nejlépe simulacemi pro zvolené případy aplikací.

  Školitel: Němec Zdeněk, doc. Ing., CSc.

 4. Netradiční metody pro klasifikaci a predikci dat při řízení procesů

  K moderním metodám pro optimalizaci řízení procesů patří metody umělé inteligence. Tyto metody je vhodné aplikovat na problémy, které jsou jen obtížně řešitelné klasickými deterministickými matematickými metodami, nebo tam kde aplikace exaktních výpočetních metod vyžaduje nepřiměřené zjednodušení úlohy. Získání optimálních dat moderními metodami a algoritmy umělé inteligence je významnou úlohou při klasifikaci objektů. Při řešení zmíněné úlohy použije doktorand následující přístupy: Analýza evolučních metod, analýza algoritmů pro klasifikaci a predikci dat.

  Školitel: Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc.

 5. Pokročilé RRT algoritmy pro plánování trajektorie

  Práce se bude zabývat navrhem a využitím pokročilých metod náhodně rostoucích stromů RRT s případným využitím dalších algoritmů umělé inteligence pro řešení problematiky plánování trajektorie holonomních a neholonomních objektů ve statickém i dynamickém prostředí. Předpokládají se aplikace v oblasti mobilních robotických platforem a manipulátorů, například ve výrobních procesech, tzn. uvažují se aplikace procesního řízení v reálném čase.

  Školitel: Šeda Miloš, prof. RNDr. Ing., Ph.D.

 6. Přesné řízení a synchronizace pohonů s využitím metod umělé inteligence

  V mnoha inženýrských aplikacích se vyskytuje požadavek na přesné řízení a synchronizaci pohonů. Standardní metody řešení je možné kombinovat s vybranými metodami umělé inteligence. Výsledek práce bude aplikován v oblasti inteligentní robotiky. V daném řešení bude užita hardwarová platforma firmy B+R Automation (přední světový výrobce v oblasti průmyslové automatizace a řízení pohonů) a také prostředky firmy Mathworks (Matlab/Simulink) a dSpace. Výzkum bude rovněž probíhat v oblasti aplikace perspektivní 1Gbps průmyslové sběrnice PowerLink. Cíle práce: - Návrh a implementace algoritmů pro přesné řízení a synchronizaci pohonů. - Řešení metodiky přenosu modelu z prostředí Matlab/Simulink do aplikační platformy průmyslového počítače (B+R automation) a verifikace tohoto modelu v reálném prostředí. - Využití a testování nově navrženého standardu 1Gbps průmyslové sběrnice PowerLink.

  Školitel: Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D.

 7. Využití modelu lidského ucha pro přenos dat

  Navrhněte přenos dat využívající vlastnosti lidského ucha (hlemýždě)

  Školitel: Ošmera Pavel, prof. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.