Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: M-AIŘAk. rok: 2011/2012

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.8.2012

Profil

Cílem je výchova odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií, navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky. Zaměřuje se přitom nejen na problematiku průmyslové výroby, ale také na oblasti nevýrobní automatizace, důraz je kladen na komplexní systémový přístup k automatizaci. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci. Absolventi se mohou uplatnit ve firmách, zabývajících se projektováním a vývojem informačních, řídicích a regulačních systémů, tvorbou softwarových produktů, prodejem programů a počítačů. Dále se mohou s výhodou uplatnit u organizací z nejrůznějších oblastí lidské činnosti jako odborníci pro zavádění a provoz automatizačních prostředků, informačních systémů a systémů podpory projekčních, výrobních, marketingových a ekonomicko-správních činností. Mohou pracovat např. jako analytici, systémoví inženýři, správci počítačových sítí a informačních systémů, systémoví programátoři, projektanti a provozní inženýři automatizačních a informačních systémů, operátoři či jako poradci v oblasti automatizace.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VHT-KHardware a mikroprocesorová technikacs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VCP-KJazyky C a C++cs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VO1-KOptimalizace Ics6Povinnýzá,zkK - 22 / S - 43ano
VTM-KTechnická měřenícs5Povinnýzá,zkK - 13 / L - 9 / S - 43ano
VA1-KTeorie automatického řízení Ics7Povinnýzá,zkK - 22 / S - 43ano
A5KAngličtina 5 pro KSen0Povinně volitelnýK - 13 / S - 13jazyk (celý rok)ano
N5KNěmčina B1 pro KSde0Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 13jazyk (celý rok)ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAI-KAlgoritmy umělé inteligencecs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VEA-KElektrické automatizační prostředkycs4Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
VZI-KMatematické základy informatikycs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VPN-KPočítačové sítěcs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VAT-KTekutinové automatizační prostředkycs4PovinnýklK - 9 / L - 9 / S - 34ano
VA2-KTeorie automatického řízení IIcs5Povinnýzá,zkK - 22 / S - 43ano
A6KAngličtina 6 pro KSen0Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 13jazyk (celý rok)ano
VAB-KAutomatizace budovcs4Povinně volitelnýzá,zkK - 4 / L - 9 / S - 261ano
0PPVPrůmyslový projekt (M-AIŘ)cs4Povinně volitelnýklPX - 1201ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAP-KAplikovaná elektronikacs5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
VEX-KExpertní systémycs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
FSI-KSimulace systémůcs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VTG-KTeorie grafůcs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VVF-KVyšší formy řízenícs5Povinnýzá,zkK - 13 / L - 4 / S - 35ano
VPL-KProgramovatelné automatycs5Povinně volitelnýklK - 9 / L - 9 / S - 341ano
VTI-KTeorie informace a kódovánícs5Povinně volitelnýklK - 17 / S - 351ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAD-KAutomatická diagnostikacs5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
VDS-KDatabázové systémycs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VD9-KDiplomový projekt (M-AIŘ)cs12PovinnýVD - 156ano
VTR-KPolynomiální teorie řízenícs4PovinnýklK - 9 / S - 17ano
VD8-KSeminář k diplomové práci (M-AIŘ)cs4PovinnýK - 9 / S - 17ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 VPL-K, VTI-K
jazyk (celý rok) 1 A5K, N5K, A6K
1 1 VAB-K, 0PPV