Detail oboru

Fluidní inženýrství

FSIZkratka: M-FLIAk. rok: 2011/2012

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 10.4.2013

Profil

Cílem magisterského studia oboru Fluidní inženýrství je příprava vysoce kvalifikovaných techniků a odborníků schopných uplatnit se všude tam, kde je třeba řešit problémy proudění tekutin se zaměřením na kapaliny. Jako příklady uplatnění absolventů magisterského studia je možné jmenovat následující oblasti:
Hydroenergetika – efektivní a ekologický šetrné využívání vodní energie, která se řadí mezi obnovitelné zdroje. Návrh hydraulických tvarů a konstrukce vodních turbín a jejich příslušenství.
Doprava kapalin – hydraulický návrh a konstrukce čerpadel pro dopravu kapalin a hydrosměsí. Projektování čerpacích stanic a potrubních řadů s maximální účinností a provozní spolehlivostí. Řešení dynamiky v čerpadlech i v potrubních sítích. Problematika vodního rázu.
Čistírny odpadních vod – aktuální problematika související s životním prostředím. Absolventi budou připravení na projektování strojně technologické části čistíren odpadních vod.
Úpravny vody – problematika úpravy a dopravy pitné vody. Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti projektování strojně technologické části úpraven vod. Vysokotlaká hydraulika – řešení problematiky vysokotlakých hydraulických obvodů. Návrh těchto obvodů jejich matematické modelování. Konstrukce hydraulických prvků. Tribologie – problematika mazání.
V rámci studia získají studenti hluboké teoretické poznatky z oblasti proudění kapalin, provozu a projektování hydraulických zařízení a jejich příslušenství. Součástí výuky je i měření v těžké laboratoři odboru a studenti mají možnost se zúčastnit exkursí, tím studenti získávají i praktické znalosti a dovednosti ze studovaného oboru. Studenti získají základy s používáním komerčních programů CFD určených pro výpočet proudění tekutin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IEMExperimentální metodycs5PovinnýklP - 26 / C2b - 26ano
LFIFluidní inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
LLSLopatkové strojecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
LSZSpalovací zařízení a výměníky teplacs6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 13ano
ITPTechnika prostředícs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
LZPZdroje a přeměna energiecs4Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
LDSDynamika energetických strojů a jejich příslušenstvícs5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
MGMGeometrické modelovánícs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
LPOPotrubní technikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ITSTeorie hydraulických strojůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
LOSOběhové stroje a chladící zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
IPTPřenos tepla a látkycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261ano
LJEJaderná energetikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 132ano
LVPVliv přeměn energie na ŽPcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 262ano
0PPMPrůmyslový projekt (M-FLI)cs3Volitelný (nepovinný)klPX - 120ano
MP0Úvod do výpočtového modelování prouděnícs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MITMěření tekutinových systémůcs4PovinnýklP - 13 / C2b - 39ano
MPZProjektování a provoz tekutinových zařízenícs6Povinnýzá,zkP - 52 / C2b - 26ano
MIMTekutinové mechanismycs7Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
MS1Tekutinové stroje Ics7Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
MVPVýpočtové modelování prouděnícs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MD5Diplomový projekt (M-FLI)cs10PovinnýVD - 156ano
MELElektrické vybavení energetických strojů a zařízenícs4PovinnýklP - 26ano
MTMModelování tekutinových mechanismůcs5Povinnýzá,zkP - 13 / C2b - 13ano
MD6Seminář k diplomové práci (M-FLI)cs2PovinnýC1 - 26ano
MS2Tekutinové stroje IIcs4PovinnýklP - 26 / C2b - 13ano
MZHZáklady hydroelasticitycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 13ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 LOS, IPT
2 1 LJE, LVP