Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2020/2021

Program: Architektura a urbanismus - Socrates/Erasmus

Délka studia: 2 roky

Profil

Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ARCArchitektura 20.století 1en3VolitelnýzkP - 26ano
ST1Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ Ien16VolitelnýklA - 208ano
FIG1Figurální kresleníen2VolitelnýklVA - 26ano
6X8Konverze staveben, fr2VolitelnýklSS - 26ano
2M6Management a valorizace kulturního dědictvíen2VolitelnýklSS - 26ano
3M6Plánování města a regionuen2VolitelnýklS - 2ano
1M6Soudobá česká architekturaen2VolitelnýzkP - 26ano
SCAStatika stavebních konstrukcí 1en2VolitelnýklP - 13 / S - 13ano
UTPUrbanismus V - územní plánování en4VolitelnýklS - 26ano
EURKUrbanistická kompoziceen3VolitelnýklP - 26 / S - 12ano
VT9Výtvarná tvorba - kresba Ien2VolitelnýklVA - 26ano
ZAAZahradní architekturaen2VolitelnýklS - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EM3LModulový seminář II M3en2Povinně volitelnýklS - 26ano
EA3LModulový specializovaný ateliér M3en18Povinně volitelnýklA - 24ano
ARCArchitektura 20.století 2en3VolitelnýzkP - 26ano
ST2Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ IIen16VolitelnýklA - 78ano
FIG1Figurální kresleníen2VolitelnýklVA - 26ano
EGRTGrafické technikyen2VolitelnýklS - 26ano
6X8Konverze staveben, fr2VolitelnýklSS - 26ano
2M6Management a valorizace kulturního dědictvíen2VolitelnýklSS - 26ano
3M6Plánování města a regionuen2VolitelnýklS - 2ano
EPREPresentaceen2VolitelnýklCPP - 26ano
EPESProstředí a energetika staveben2VolitelnýklP - 26ano
1M6Soudobá česká architekturaen2VolitelnýzkP - 26ano
SCAStatika stavebních konstrukcí 2en2VolitelnýklP - 13 / S - 13ano
ETESTechnika staveben2VolitelnýklP - 26ano
ETEUTeorie architektury a urbanismuen2VolitelnýzkP - 26ano
UTPUrbanismus V - územní plánování en4VolitelnýklS - 26ano
EURKUrbanistická kompoziceen3VolitelnýklP - 26 / S - 12ano
VT8Výtvarná tvorbaen2VolitelnýklS - 26ano
VT10Výtvarná tvorba - kresba IIen2VolitelnýklVA - 26ano
ZAAZahradní architekturaen2VolitelnýklP - 26ano