Detail oboru

Mechatronika

FSIZkratka: M-METAk. rok: 2020/2021

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je získání pokročilých interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Jedná se o technické soustavy s prvky inteligentního chování, schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má také možnost pokračovat v doktorském postgraduálním studiu a získat vědeckou hodnost PhD s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je získání pokročilých interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, s důrazem na osvojení schopnosti týmově spolupracovat a prakticky aplikovat nabyté znalosti při řešení reálných problémů. Snahou je tedy vychovat absolventy se širokým rozhledem, vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi z oboru.

Profesní profil absolventů s příklady

Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má možnost pokračovat v doktorském postgraduálním studiu a získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RESElektrické servopohonycs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
RNFFuzzy systémy a neuronové sítěcs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GSESenzorika a prvky umělé inteligencecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
RSDSimulace dynamických systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
RAEAlternativní zdroje energie v mechatronicecs5Povinně volitelnýklP - 13 / L - 261ano
RBIBiomechanika II - svalově-kosternícs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 131ano
0PPRPrůmyslový projekt (M-IMB)cs5Povinně volitelnýklPX - 1201ano
RRSRotorové soustavycs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 131ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZMAngličtina - zkouška B1 pro NMSen0PovinnýzkZ - 1ano
RD5Diplomový projekt (M-MET)cs10PovinnýVD - 156ano
RD6Seminář k diplomové práci (M-MET)cs5PovinnýC1 - 26ano
RSOStochastická mechanikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RQMTepelné procesy v mechatronických soustaváchcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 262ano
RBMBiomechanika IIIcs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 132ano
RMFMechatronické systémy v dopravních prostředcíchcs5Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 132ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 RAE, RBI, 0PPR, RRS
2 1 XB0, RBM, RMF