Detail předmětu

Tepelné procesy v mechatronických soustavách

FSI-RQMAk. rok: 2020/2021

Vybrané statě z termomechaniky a přenosu tepla využitelné při popisu tepelných procesů v mechatronických soustavách. Vliv tepelných procesů na efektivnost využití mechatronických soustav.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni řešit tepelné procesy v mechatronických systémech. Studenti získají základní znalosti s měřením teploty a proudění vzduchu v mechatronických soustavách.

Prerekvizity

Základní znalosti programování.

Doporučená nebo povinná literatura

Vlach, R.: Tepelné procesy v mechatronických soustavách. Skripta. VUT Brno, 2009.
Yunus, A. Turner, H. Cimbala, J.M. Fundamental of Thermal-fluid Sciences. 3nd edition. McGraff Fill: Anstralia & New Zeland, 2008
Idelčik, I.E.: Handbook of Hydraulic Resistance, 3rd Edition, New York, US, 2006.
Vlach, R. : Chlazení elektrických strojů, VUT Brno, Brno,2004
Hak, J. , Ošlejšek, O. : Výpočet chlazení elektrických strojů , 1.díl. VUES Brno 1973
Ondruška, E. , Maloušek, A. : Ventilace a chlazení elektrických strojů točivých. SNTL Praha 1985

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nutné absolvovat všechna cvičení a odevzdat požadovaný počet protokolů a zadaných samostatných úkolů. Zápočet je udělen na základě testu, kde mohou studenti získat až 30 bodů. Zkouška má teoretickou a ústní část, kde studenti získají dalších až 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s tepelným procesy, které je nutné uvažovat v mechatronických soustavách při jejich návrhu. Využití numerických i experimentálních metod pro objasnění tepelných procesů v mechatronických soustavách zejména elektrických strojů a pohonů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor M-MET , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do tepelných procesů v mechatronických systémech
Základní vztahy hydraulického výpočtu
Tlakové ztráty při proudění
Výpočet odporů proudění
Metody ventilačního výpočtu
Základní vztahy tepelného výpočtu
Výpočet tepelných odporů
Výpočet součinitele přestupu tepla
Metody tepelného výpočtu
Komplexní modelování mechatronických soustav
Návrh chlazení výkonové elektroniky
Metody měření proudění a teploty
Moderní přístupy k řešení tepelných procesů v mechatronických soustavách

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přehled výpočetních postupů (ukázky praktických výpočtů a měření)
Výpočet hydraulických odporu změnou proudění
Výpočet hydraulického odporu vlivem ztráty třením
Výpočet ventilační charakteristiky axiálních a radiálních ventilátorů
Návrh ventilační sítě elektrického stroje, řešení proudění v elektrickém stroji
Výpočet tepelných odporů (vedení, sálání, přirozená a nucená konvekce)
Výpočet součinitelů přestupu tepla
Návrh tepelné sítě elektrického stroje, výpočet oteplení jednotlivých částí
Měření průtočného množství dodávaného radiálním ventilátorem užitím tři nezávislých metod
Experimentální stanovení vlastností tepelné trubice
Měření teploty na experimentálním přípravku statorového vinutí (termočlánek, PT100, HFS)
Měření oteplení rotoru stejnosměrného motoru (bezkontaktní měření teploty, termo-kamera, laserový teploměr)
Řízení chlazení statorového vinutí synchronního motoru

eLearning