Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2020/2021Zaměření: Automobilní a dopravní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Dynamika motocyklů s elektrickým pohonem

  Motocykl s elektrickým pohonem je konstrukčně odlišný od klasického motocyklu. Pohonná jednotka má výrazně jinou charakteristiku než spalovací motor. To vše je nutné zohlednit při návrhu motocyklu s tímto pohonem. Cílem práce bude pomocí matematických modelů a měření jízdní dynamiky motocyklu analyzovat chování motocyklu s elektrickým pohonem a optimalizovat jeho parametry.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.

 2. Modelování usazování nečistot v turbodmychadlech

  Cílem práce je popsat proces usazování olejových nečistot na nepohyblivých stěnách strojů. Činnosti zahrnují výzkum fyzikální podstaty usazování olejových nečistot a vývoj vhodných metod pro popis fyzikálního děje. Předpokládá se využití výpočtové dynamiky tekutin (CFD) v rámci komerčních softwarů (ANSYS FLUENT, ANSYS CFX) s následným ověřením pomocí cíleného technického experimentu. Ověřený výpočtový model bude následně aplikován na reálné turbodmychadlo a ověřen pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu. Práce bude podpořená společnostmi Garrett Advancing Motion. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslovým partnerem a reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia jsou dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí, pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech. Studium bude podpořeno pracovním úvazkem s finančním ohodnocením ve výši srovnatelné s průmyslem. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 3. Pokročilá identifikace vibrací a hluku subsystémů vozidel

  Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro pokročilou identifikaci vibrací a hluku subsystémů vozidel s následným uplatněním v reálných aplikacích. Výzkumné činnosti zahrnují vývoj algoritmů pro vyhodnocení vibrací a hluku vozidel, pohonných jednotek a hnacích traktů. Předpokládá se využití existujících komerčních softwarových prostředků a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Python, Matlab, Fortran nebo C++). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslovým partnerem a reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia jsou dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí, pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech. Studium bude podpořeno pracovním úvazkem s finančním ohodnocením ve výši srovnatelné s průmyslem. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 4. Prediktivní řízení založené na modelu hybridního vozidla

  Cílem je vývoj prediktivního nelineárního řízení založeného na modelech pohonného ústarojí, vzodila a chování řidiče v hybridním automobilu. Využití simulací v GT-SUITE a Matlab/SIMULINK.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.

 5. Prediktivní řízení založené na modelu hybridního vozidla

  Cílem je vývoj prediktivního nelineárního řízení založeného na modelech pohonného ústarojí, vzodila a chování řidiče v hybridním automobilu. Využití simulací v GT-SUITE a Matlab/SIMULINK.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.

 6. Spolupráce zážehového spalovacího motoru s elektromotorem

  Cílem je optimalizace parametrů zážehového spalovacího motoru určeného pro spolupráci s elektromotorem v hybridní pohonné jednotce automobilu. Využití simulací v GT-SUITE a Matlab/SIMULINK

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.

 7. Toky nehomogenních materiálů ve žlabech a skluzech

  Laboratorní výzkum toků nehomogenních materiálů včetně tvorby teoretických modelů s cílem optimalizace konstrukce žlabů a skluzů pro nehomogenní materiály. Vhodné korekce uplatňování teoretických fyzikálních i empirických popisů v technické praxi.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 8. Toky nehomogenních materiálů ze skladovacích zásobníků

  Laboratorní výzkum toků nehomogenních materiálů včetně tvorby teoretických modelů s cílem optimalizace konstrukce výpustí a výtokových otvorů zásobníků a nádrží. Vhodné korekce uplatňování teoretických fyzikálních i empirických popisů v technické praxi.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.