Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2020/2021Zaměření: Stroje a zařízení

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Laser ve výrobních technologiích

    Předmětem dizertační práce je výzkum a následné využití laseru ve výrobních strojích. Například budou zkoumány vlastnosti a chování laseru při volumetrických kompenzacích CNC obráběcích strojů.

    Školitel: Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA

  2. Využití kompozitních materiálů ve stavbě CNC obráběcích strojů

    Tradiční materiály používané pro stavbu nosných těles CNC obráběcích strojů jako je litina, nebo ocel nestačí svými vlastnostmi pro realizaci stále větších nároků kladených uživateli těchto strojů. Cílem práce je navrhnout stavebnicový systém a konstrukční varianty nosných těles z ocelobetonového kompozitu tak, aby tento přinesl ekonomicko technický užitek jak výrobci stroje, tak uživateli. Dále budou rozpracovány možnosti nasazení exponenciálních technologií (3D tisk betonu) při tvorbě obráběcích strojů, používající tyto kompozitní struktury.

    Školitel: Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.