Detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

FSIZkratka: M-FINAk. rok: 2019/2020

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Profil

Cílem studia je absolventům technicky orientovaných bakalářských oborů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických předmětů poskytnout vzdělání, které je připraví pro činnost ve výzkumných a vývojových laboratořích, zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky, na konstrukci vědeckých přístrojů a na inženýrský experiment. Obsah studia je založen na poznání vybraných oblastí moderní fyziky a jejich uplatnění v současné praxi, na pochopení fyzikálních principů měření, na získání praktických dovedností experimentální činností v laboratořích a na schopnosti využití počítačů pro modelování jevů, konstrukci zařízení a zpracování dat.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je absolventům technicky orientovaných bakalářských oborů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických předmětů poskytnout vzdělání, které je připraví pro činnost ve výzkumných a vývojových laboratořích zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky, na konstrukci vědeckých přístrojů a na inženýrský experiment. Obsah studia je založen na poznání vybraných oblastí moderní fyziky a jejich uplatnění v současné praxi, na pochopení fyzikálních principů měření, na získání praktických dovedností experimentální činností v laboratořích a na schopnosti využití počítačů pro modelování jevů, konstrukci zařízení a zpracování dat.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi studia jsou zaměřeni na efektivní uplatňování optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, na kvalifikované využívání optických metod v metrologii, na zavádění a využívání nových technologií a nanotechnologií a odpovídajících zařízení pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely, na využití počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům. Na základě hlubších fyzikálně-matematických znalostí jsou schopni rychlé adaptability v různých inženýrských oblastech.
Úspěšní a vědecky orientovaní absolventi magisterského studijního programu mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu „Fyzikální a materiálové inženýrství” a po složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce získat titul Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TCOČásticová optikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 14 / CPP - 12ano
TIOInženýrská optikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 12 / C1 - 14ano
TMKMikroskopie a spektroskopiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
TOIOptoelektronika a integrovaná optikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
TOJPředdiplomní projektcs5PovinnýCPP - 65ano
TSDSeminář k diplomové práci I (M-FIN, M-PMO)cs3PovinnýC1 - 26ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2Volitelný (nepovinný)kolP - 39ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2Volitelný (nepovinný)CPP - 13ano
0F7Semestrální projekt N IIIcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TPJDiplomový projekt (M-FIN)cs20PovinnýVD - 156 / CPP - 52ano
TSRSeminář k diplomové práci II (M-FIN, M-PMO)cs3PovinnýC1 - 13ano
TSNSpeciální seminářcs3PovinnýC1 - 26ano
TDNDiagnostika nanostrukturcs4Povinně volitelnýkolP - 13 / L - 6 / C1 - 14 / CPP - 61ano
TMTNanostrukturní materiálycs4Povinně volitelnýkolP - 26 / L - 3 / C1 - 101ano
TOVTechnologie optické výrobycs4Povinně volitelnýkolP - 13 / L - 261ano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs2Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 TDN, TMT, TOV