Detail oboru

Strojírenská technologie

FSIZkratka: D-STGAk. rok: 2019/2020

Program: Strojírenská technologie

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Ve studiu strojírenské technologie je možné se specializovat na oblast technologie obrábění a její optimalizaci, technologiei tváření a svařování, a slévárenství , řízení výroby, aplikace modelování na strojích a počítačové simulace.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza mechanismů opotřebení strojních závitníků a metod zvyšování jejich řezivosti.

  Strojní závitníky jsou dlouhodobě nepostradatelným řezným nástrojem se stabilní pozicí ve výrobních technologiích. V současnosti probíhá jejich modernizace zejména změnou geometrie, aplikací práškové metalurgie pro jádro nástroje a aplikací tvrdých a otěruvzdorných povlaků. Cílem práce je návrh moderního řezného nástroje pro výrobu závitů v konstrukčních ocelí, zejména v zušlechtěném stavu.

  Školitel: Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.

 2. Mezní deformace uhlíkových ocelí při objemovém tváření za studena

  Na vybraných nízkouhlíkových ocelích, které jsou používány pro objemové tváření spojovacích dílců a strojních součástí, posoudit jejich plastictu a strukturní změny při vysokých a mezních deformacích s vlivem rychlostí deformace. Vytvořit konstitutivní rovnice pro křivky napětí-deformace s omezením podmínkami limitních deformací.

  Školitel: Forejt Milan, prof. Ing., CSc.

 3. Pokovení plastových dílů zhotovených 3D tiskem metodou SLM (Selective Laser Melting)

  Úkolem je vypracovat a ověřit metodiku pokovení součástí zhotovených 3D tiskem plastů a stím souvisejících strukturních změn, které nastávají v povlakovaných plastech. Pozornost bude zaměřena zejména na materiály vytvořené metodou SLM (Selective Laser Melting) a na možnost praktické aplikace povlakování na konkrétních výrobcích zhotovených 3D tiskem. Cílem práce bude jednak studium proveditelnosti pokovení/povlakování u konkrétních výrobků zhotovených 3D tiskem metodou SLM, včetně následné praktické aplikace, včetně 3D skenování, 3D vizualizace, 3D tisku s následným pokovením. Využití této technologie například při renovacích, či restaurování starých a opotřebených strojních součástí.

  Školitel: Sedlák Josef, doc. Ing., Ph.D.

 4. Progresivní technologie pětiosého obrábění na obráběcích centrech

  Moderní technologie pětiosého souvislého obrábění jsou velmi častými a žádanými operacem na moderních CNC strojích. Tato operace patří k nejsložitějším z hlediska struktury programu, výběru nástojů i měření kvality opracování. 5-osé obrábění se používá v leteckém průmyslu řadu let, ale v posledních letech nabývá jeho význam pro výrobu forem a nástrojů. Hlavní výhodou 5-osého obrábění je schopnost šetřit výrobní čas obráběním komplexních tvarů s na jedno ustavení obrobku i automnatický chod stroje. Další výhodou je použití krátkých nástrojů, které umožňují výkonné obrábění a vysokou kvalitu obrobeného povrchu.

  Školitel: Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.

 5. Studium a optimalizace procesních parametrů při 3D tisku metodou navařování drátu

  3D tisk kovů ve všech variantách patří mezi moderní aditivní výrobní technologie. Jednou z variant je navařování drátu, které sice není tak přesné, jako navařování prášku, ale je rychlé a ekonomicky výhodné. S prudkým rozvojem těchto metod souvisí i studium materiálových vlastností vytvářených struktur, souvisejících s výrobním postupem, kdy dochází při navařování k opakovaným teplotním cyklům vedoucím ke změnám ve struktuře materiálu a souvisejícím mechanickým vlastnostem. Mechanické vlastnosti výsledných struktur jsou klíčové zvláště při použití speciálních materiálů, citlivých na teplotní cykly výrobního procesu. Cílem práce bude jednak studium proveditelnosti u konkrétních výrobků vhodných pro 3D tisk, včetně praktické aplikace možnosti 3D tisku kovů obloukovými metodami svařování.

  Školitel: Mrňa Libor, doc. RNDr., Ph.D.

 6. Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvařitelnost hlinikových slitin

  Na vybraných slitinách Al používaných při výrobě dílců pro letecký a automobilní průmysl posoudit nerovnoměrnost rozložení deformací a strukturních změn a posoudit vliv zvýšených teplot a rychlostí deformace na jejich tvařitelnost. Vytvořit konstitutivní rovnice pro křivky napětí-deformace jako materiálové modely vhodné do výpočtových modelů současných programů.

  Školitel: Forejt Milan, prof. Ing., CSc.

 7. Technologie přesného lití s využitím metod rychlého prototypování

  Technologie přesného lití na vytavitelný model patří mezi slévárenské technologie dosahující vysoké rozměrové a tvarové přesnosti. Technologie využívá skořepinové formy vycházející z koloidních silikátů na vodní nebo alkoholové bázi. Jejich výroba vyžaduje řízené podmínky gelace a sušení. Moderní metody využívají metod RP, které umožnují výrobu skořepinové formy v řádu několika hodin. Práce je zaměřena na optimalizaci podmínek gelace a sušení s ohledem na vlastnosti keramických forem za normálních a zvýšených teplot. Cílem práce je dále provést analýzu fázových změn a vlastností skořepinové formy během procesu jejího sušení a keramizačního žíhání.

  Školitel: Záděra Antonín, doc. Ing., Ph.D.

 8. Využití moderních technologií pro návrh výroby řezného nástroje

  Výzkum a vývoj návrhu technologie výroby řezného nástroje, který by mohl být využitelný při běžném obrábění v praxi. Cílem výzkumu je návrh technologie výroby prototypu řezného nástroje s podporou technologie reverzního inženýrství, technologie Rapid Prototyping, technologie Rapid Tooling a CAD/CAM aplikací, potenciálně aplikovaných ve výrobní praxi po nezbytných testech řezivosti spojených se silovým rozborem. Význačným přínosem tohoto výzkumu může být dosažení nižšího ekonomického hlediska spojeného s neomezenými možnostmi nastavení tiskových parametrů, analýzou materiálových struktur a aplikací speciálních povlaků na řeznou část nástroje.

  Školitel: Sedlák Josef, doc. Ing., Ph.D.

 9. Zvyšováná řezivosti povlakovaných řezných nástrojů metodou HIPIMS

  Řezné nástroje jsou dlouhodobě nepostradatelné ve výrobních technologiích. V současnosti probíhá jejich modernizace zejména změnou geometrie, aplikací práškové metalurgie pro jádro nástroje a aplikací tvrdých a otěruvzdorných povlaků. Cílem práce je návrh modernícho řezných nástrojů pro povlakovaných metodou HIPIMS.

  Školitel: Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.