Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: M-AIŘAk. rok: 2019/2020

Program: Strojní inženýrství

Délka studia:

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.5.2021

Profil

Cílem je výchova odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií, navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky. Zaměřuje se přitom nejen na problematiku průmyslové výroby, ale také na oblasti nevýrobní automatizace, důraz je kladen na komplexní systémový přístup k automatizaci. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci. Absolventi se mohou uplatnit ve firmách, zabývajících se projektováním a vývojem informačních, řídicích a regulačních systémů, tvorbou softwarových produktů, prodejem programů a počítačů. Dále se mohou s výhodou uplatnit u organizací z nejrůznějších oblastí lidské činnosti jako odborníci pro zavádění a provoz automatizačních prostředků, informačních systémů a systémů podpory projekčních, výrobních, marketingových a ekonomicko-správních činností. Mohou pracovat např. jako analytici, systémoví inženýři, správci počítačových sítí a informačních systémů, systémoví programátoři, projektanti a provozní inženýři automatizačních a informačních systémů, operátoři či jako poradci v oblasti automatizace.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je výchova odborníků pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky a pro vývoj a aplikace informačních technologií zejména v oblasti strojírenství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají široké možnosti uplatnění jako specialisté pro vytváření a provoz informačních a automatizačních systémů či jako poradci v oblastech automatizace a informatiky. Mohou se uplatnit rovněž jako analytici, systémoví či specializovaní programátoři, správci počítačových sítí a informačních a znalostních systémů.
Absolventi magisterského oboru mohou pokračovat ve studiu v příbuzných doktorských studijních programech a získat titul doktor (Ph.D.).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VZIMatematické základy informatikycs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VMDMěřicí a diagnostické technikycs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
VOBObjektově orientované programovánícs3PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
FOAOperační a systémová analýzacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13 / CPP - 13ano
VPLProgramovatelné automatycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
VA1Teorie automatického řízení Ics5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
VTITeorie informace a kódovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAIAlgoritmy umělé inteligencecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VDSDatabázové systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VSCNeuronové sítě a evoluční metodycs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VAUProstředky automatického řízenícs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 52ano
VA2Teorie automatického řízení IIcs5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
VESExpertní systémy a jazyky pro umělou inteligencics3Povinně volitelnýklCPP - 261ano
0PPVPrůmyslový projekt (M-AIŘ)cs3Povinně volitelnýklPX - 1201ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs5Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / L - 26ano
0PAProgramování pro Androidcs2Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAPAplikovaná elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
FSISimulace dynamických systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VSVStrojové viděnícs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
VTGTeorie grafů a grafové algoritmycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VVFVyšší formy řízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 12 / CPP - 14ano
VPGPočítače a grafikacs4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 261ano
VPWProgramování pro Windowscs4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 261ano
RAEAlternativní zdroje energie v mechatronicecs5Volitelný (nepovinný)klP - 13 / L - 26ano
VASAutomatizace energetických systémůcs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / L - 13ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2Volitelný (nepovinný)CPP - 13ano
VRPRoboty a pružné výrobní systémycs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / L - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VTRAlgebraická teorie řízenícs4PovinnýklP - 26ano
VD9Diplomový projekt (M-AIŘ)cs12PovinnýVD - 156ano
VPPOptimalizace procesů a projektůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VPKPočítačová komunikaceen5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VD8Seminář k diplomové práci (M-AIŘ)cs4PovinnýC1 - 26ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 VPG, VPW
1 1 VES, 0PPV