Detail oboru

Constructions and Traffic Structures

FASTZkratka: KAk. rok: 2019/2020

Program: Civil Engineering

Délka studia: 1.5 roků

Poplatek za studium: 3500 EUR/ročně pro studenty z EU, 3500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Konstrukce a Dopravní stavby.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby jedno ze dvou zaměření, Konstrukce nebo Dopravní stavby.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CD005Dynamika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CV003Ekonomika ve stavebnictvi cs3PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
CN002Geografické informační systémycs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
CA002Matematika 5 (K)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CD002Nelineární mechanika cs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
CM001Projektování pozemních komunikacícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CF001Zemní konstrukce cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CN001Železniční konstrukce 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
CD004Spolehlivost konstrukcí cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CL063Betonové mosty 2 (KON)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265533ano
CM057Dopravní inženýrství (DST)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265533ano
CM051Diagnostika a management vozovek (DST)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265534ano
CM055Moderní trendy v dopravním inženýrství (DST)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265534ano
CF051Speciální metody zakládání (KON)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265534ano
CD052Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265534ano
CI053Stavební průzkumy pro rekonstrukce staveb (KON)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265534ano
CO052Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů (KON)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265534ano
CL053Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (KON)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265534ano
CN051Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265534ano
CP051Inženýrské sítěcs2VolitelnýP - 13 / C1 - 135535ano
CL062Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požárucs2VolitelnýP - 13 / C1 - 135535ano
CO058Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požárucs2VolitelnýP - 13 / C1 - 135535ano
CE052Stavební a průmyslová geodeziecs2VolitelnýP - 13 / C1 - 135535ano
CU051Algoritmizace a programovánícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265536ano
CA057Aplikovaná matematikacs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265536ano
CU052Databázové systémycs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265536ano
CC051Chemie stavebních materiálůcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265536ano
CB052Speciální fyzikacs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265536ano
CZ052Etika v podnikání cs2VolitelnýP - 265537ano
CZ057Prezentační dovednostics2VolitelnýP - 13 / C1 - 135537ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2VolitelnýP - 265537ano
CO059Kovové mosty 2 (KON)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265571ano
CN054Železniční stanice a uzly1 (DST)cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265571ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5533 0 CL063, CM057
5534 0 CM051, CM055, CF051, CD052, CI053, CO052, CL053, CN051
5535 0 CP051, CL062, CO058, CE052
5536 0 CU051, CA057, CU052, CC051, CB052
5537 0 CZ052, CZ057, CZ056
5571 0 CO059, CN054