Detail oboru

Physical and Building Materials Engineering

FASTZkratka: FMIAk. rok: 2019/2020

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Poplatek za studium: 1500 EUR/ročně pro studenty z EU, 1500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 24.10.2019 do 09.12.2019)

 1. Studium spolupůsobení polymerních přísad s pucolánově aktivními příměsemi v polymery modifikovaných kompozitech

  Výzkum bude zaměřen na studium změny vlastností cementových kompozitů využívajících polymerní přísady (zejména redispergovatelné polymerní prášky) a pucolánově aktivní příměsi obsahující amorfní SiO2. Interakce těchto přísad a příměsí ovlivňuje vlastnosti čerstvé směsi, průběh hydratace i vlastnosti výsledného produktu.

  Školitel: Žižková Nikol, doc. Ing., Ph.D.

 2. Využití principů počítačové tomografie v akustickém testování stavebních materiálů

  Akustická tomografie je metoda, která umožňuje lokalizovat nehomogenity ve zkoumaném prostředí. Cílem práce je výpočet a vizualizace dutin v materiálech pomocí akustické tomografie a stanovení její rozlišovací schopnosti.

  Školitel: Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 05.06.2019 do 31.07.2019)

 1. Development of high-strength concrete with the use of fly ash

  The design work will be focused on the development of concrete with strengths higher than 80 MPa using a combination of Portland cements and fly ash produced by combustion of inorganic and organic fuels. The development of strengths up to 90 days and the possibility of reducing the development of hydration temperatures during hydration will be monitored.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 2. Fibre reinforced cement composites

  Fibre reinforced concrete (FRC): Steel fibre and fine fibre (glass, polypropylene, cellulose, polyvinyl, polyolefin, waste fibre). The physical properties of FRC. Type, content and geometry of fibres. The effect of fibre additon on properties of cement composites.

  Školitel: Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D.

 3. Nové stavební materiály s elektrovodivými vlastnostmi

  Předmětem disertační práce je výzkum a vývoj nového typu cementového kompozitního materiálu, který ve své struktuře bude umožňovat vedení elektrického proudu. Díky těmto vlastnostem bude následně možné nově vyvinutý materiál použít v systémech ochrany stavebních konstrukcí před zásahem blesku a vznikem přepětí. Požadovaných vlastností vyvíjených hmot bude dosaženo prostřednictvím vhodné kombinace vstupních surovin, zejména plniv vykazujících nízké hodnoty impedance.

  Školitel: Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ01Doktorský seminář I (FMI)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DJ66Mikrostruktura stavebních látekcs8VolitelnýzkP - 394765ano
DJ67Teoretické základy pálených stavivcs8VolitelnýzkP - 394765ano
DV71Teorie cencs8VolitelnýzkP - 394765ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394772ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394772ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394772ano
DB64Fyzika látekcs8VolitelnýzkP - 394774ano
DC62Fyzikální chemie silikátůcs8VolitelnýzkP - 394774ano
DB63Synergie stavebních materiálůcs8VolitelnýzkP - 394774ano
DJ64Teoretické základy kompozitních materiálůcs8VolitelnýzkP - 394774ano
DJ62Teoretické základy technologie silikátůcs8VolitelnýzkP - 394774ano
DJ65Teorie optimálního užití stavebních látekcs8VolitelnýzkP - 394774ano
DJ63Teorie trvanlivosti a sanace betonůcs8VolitelnýzkP - 394774ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ02Doktorský seminář II (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394773ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394773ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394773ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394773ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394773ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394773ano
DJ68Environmentální systémy výroby a užití stavivcs8VolitelnýzkP - 394775ano
DI63Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394775ano
DJ69Reologie betonucs8VolitelnýzkP - 394775ano
DB65Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394775ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DJ03Doktorský seminář III (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ04Doktorský seminář IV (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ05Doktorský seminář V (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ06Doktorský seminář VI (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ07Doktorský seminář VII (FMI)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4765 0 DJ66, DJ67, DV71
4772 0 DA58, DA61, DA62
4773 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4774 0 DB64, DC62, DB63, DJ64, DJ62, DJ65, DJ63
4775 0 DJ68, DI63, DJ69, DB65